About Us

บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัท รับเขียนโปรแกรม ตามความต้องการ ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญด้วยความเข้าใจและประสบการณ์ที่ยาวนาน ตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายในการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์และความสามารถ มีความรับผิดชอบ ส่งงานตามกำหนดเวลา ทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ให้ ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น เขียนโปรแกรมตามความต้องการขององค์กร

ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น สามารถออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ทันสมัย สวยงาม สำหรับ ผู้ใช้งานหลายหลายประเภท และ ยังพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานได้ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น Web Application, Windows Application, Android, ฯลฯ โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เช่น PHP, ASP.NET, C#, C++, Qt, Java, NodJS

“ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนในการพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้ก้าวหน้าทันสมัยด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพดี่เยี่ยม ” — บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด

รับเขียนโปรแกรม

ให้บริการ รับเขียนโปรแกรม ตามความต้องการลูกค้า ทุกประเภท Web Application, Mobile Application

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ บัญชี

รับเขียนโปรแกรม บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีซื้อ บัญชีขาย รายรับ รายจ่าย ฯลฯ

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม พิมพ์ใบเสร็จ

พิมพ์ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่สรรพากรกำหนด

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ ERP

ออกแบบโปรแกรม วางแผน และ ควบคุมการทำงาน อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการทำงานของแต่ละแผนกเข้าด้วยกัน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ใช้งานง่ายด้วยดีไซน์ทันสมัย

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ MRP ควบคุมการผลิต

ออกแบบโปรแกรม สำหรับ วางแผน และ ควบคุมการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับโรงงานทุกประเภท

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ สต๊อกสินค้า

โปรแกรมสำหรับ จัดการด้านคลังสินค้า แสดงความเคลื่อนไหวสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับระบบ Serial และ Lot No

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ การผลิตจิวเวอร์รี่

รองรับ โรงงานผลิตเครื่องประดับ ควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ จัดเก็บฐานข้อมูล

รับเขียนโปรแกรม จัดเก็บฐานข้อมูล ทุกประเภท ตามความต้องการลูกค้า พร้อมทั้งมีระบบสืบค้นที่ชาญฉลาด รวดเร็ว

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ ร้านอาหาร

จัดทำเมนูอาหาร โดยสั่งงานผ่าน Tablet คำสั่งเข้าถึงห้องครัวโดยตรง ลูกค้าประทับใจ ลดความผิดพลาดของพนักงาน

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ การจัดการบริหารสถานที่

จัดทำทะเบียน สถานที่จัดประชุม ห้องสัมนา ห้องเรียน และ บันทึกการจองห้อง จัดเก็บค่าเช่าพื้นที่

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ การบริหารจัดการเช่าอู่รถแท็กซี่ (Taxi )

รับเขียนโปรแกรม บันทึกประวัติการเช่ารถ คำนวณค่าเช่า ตามเงื่อนไขของอู่ มีรายงานเตือนกำหนดต่อทะเบียนต่าง ๆ

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ใบเสร็จรับเงินชำระค่าสินค้า และ บริการ

จัดทำใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ได้อย่างง่ายดาย สวยงาม ถูกต้องตามมาตรฐาน

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ การคำณวนการตัดเหล็ก หรือวัสดุต่างๆ

คำนวนการตัดวัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียเศษ ลดต้นทุนการผลิต

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ บันทึกผลการตรวจเลือด

บันทึกผล Lab และวิเคราะห์ Vital Sign, CBC, Biochemistry, Toxic, ฯลฯ และพิมพ์ผลลงเล่มสวยงาม

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น

วิเคราะห์ข้อมูลหุ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อ/ขาย ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ การผลิตอะไหล่รถรถยนต์

บริหารการผลิตด้วยระบบที่ทันสมัย ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Barcode บันทึกสถานะการผลิตในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องแม่นยำ

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ บันทึกการตรวจวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล

บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย พร้อมเก็บบันทึกภาพ ด้วยกล้อง Endoscipic

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ Inventory Purchasing and Selling

รับเขียนโปรแกรม จัดการด้านคลังสินค้า รองรับ Multiple Warehouse ระบบซื้อ ระบบขาย ตรวจนับสต๊อก

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ บริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์

รับเขียนโปรแกรม สำหรับจัดการงานในอู่ซ่อมรถยนต์ รองรับสต๊อกอะไหล่ สะดวกใช้งานง่าย

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ ขายหน้าร้าน POS

รับเขียนโปรแกรม ขายหน้าร้าน โชวห่วย ร้านสะดวกซื้อ ร้านอะไหล่รถยนต์

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม Document Flow Control

จัดทำเอกสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน และ ทำการอนุมัติเป็นลำดับขั้น

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบประเมินพนักงาน

ประเมินการทำงานของพนักงานในบริษัท ให้คะแนนเป็นหัวข้อ ๆ และสรุป เพื่อปรับเงินเดือน และ โบนัส

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบเงินเดือน

บันทึกเวลาการทำงาน Time Attendant ด้วยเครื่องบันทึกเวลา หรือ มือถือ และ คำนวณเงินเดือน

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม Garment Factory Control

รับเขียนโปรแกรม บริหารโรงงานผลิตเสื้อผ้า ควบคุมการผลิตตั้งแต่การรับออร์เดอร์ คำสั่งผลิต บันทึกสถานะการผลิต สต๊อกวัตถุดิบ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า ใช้งานง่ายด้วยดีไซน์ UX แบบใหม่ รองรับการใช้งาน ทั้ง PC Tablet และ มือถือ

รายละเอียด

รับเขียนโปรแกรม ระบบ Maintenance Service

รับเขียนโปรแกรม สำหรับผู้ให้บริการซ่อมบำรุงต่าง ๆ เช่น ดูแลเครื่องจักรตามระยะเวลา ฯลฯ

บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด

  • 150/201 ม.6 ถ. พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
  • 086-564-0541, 02-162-0886
  • info@crksolution.com
  • crksolution.com